De historie van Hekelingen gaat terug tot de dertiende eeuw. Daarmee is het één van de eerste dorpen op het voormalige eiland Putten. De dijknederzetting groeide uit tot het dijkdorp dat het tot op de dag van vandaag nog altijd is. Het dorpse karakter van Hekelingen is goed terug te zien in de bebouwing. Boerderijen en woningen wisselen elkaar af. Er is ook veel variatie in woningbouw.

Al sinds de negentiende eeuw hadden de Hekelingers een verbinding met de Hoeksche Waard: via het Hekelingse Veer, over het Spui. Toentertijd waren er veel meer veren. Die zijn met de komst van de bruggen allemaal verdwenen, met uitzondering van het Hekelingse Veer.

Sinds 1966 is het dorp Hekelingen onderdeel van Nissewaard. Het plezierige van Hekelingen is dat u alle voorzieningen van Nissewaard bij de hand heeft. En tegelijkertijd is het in Hekelingen heel dorps wonen. Nog altijd is Hekelingen een deel van Nissewaard met een eigen karakter. Van een eigen voetbalvereniging tot en met het eigen Oranjecomité: het voelt nog onverminderd ‘dorps’ in dit deel van Nissewaard!