Voor alle woningen in Heer&Meester geldt dat ze in een ruime en groene setting komen te staan. Het beeld in de buitenruimte wordt bepaald door statige bomenlanen en fris gebladerte, door brede singels en strakke grastaluds. De gemeente zelf realiseert groene afscheidingen (beukenhagen) op de overgangen naar het openbaar gebied. Tevens is in het kavelpaspoort de verplichting opgenomen dat erfafscheidingen tussen de privékavels een groen karakter moeten krijgen. Vanwege het beoogde groene beeld in de openbare ruimte mag het straatbeeld uiteraard niet worden gedomineerd door geparkeerde auto’s. Vandaar dat deze in plan Heer&Meester op de kavels zullen worden geparkeerd.