Een eigen huis bouwen... hoe gaat dat in zijn werk?

Een eigen huis kopen is iets wat de gemiddelde Nederlander misschien twee keer in z'n leven doet. Laat staan een eigen huis bouwen. Hoe gaat dat precies in z'n werk, het huis van uw dromen realiseren? Voor u zover bent, is het verstandig om een aantal zaken op een rijtje te zetten.

Is de kavel geschikt voor het huis dat u voor ogen heeft?

Per kavel in het plan Heer&Meester is straks een 'kavelpaspoort' beschikbaar. Hierin staat alles vermeld wat u moet weten over de bebouwingsmogelijkheden en de welstandcriteria.
De grond wordt niet vrij op naam verkocht.

Zo heeft de gemeente Nissewaard woningen voor ogen met een steenachtige gevel en een pannen-, leien- of rietendak. Alle woningen, uitgezonderd C16, C19 en Bb moeten worden voorzien van een kap. Voor de kap is meestal een nokrichting voorgeschreven. Het ontwerp moet aansluiten bij de overige woningen in Hekelingen.

Stap twee is om te inventariseren welke indeling van de woning u wilt realiseren en welke oppervlakte u per woonfunctie nodig denkt te hebben.
Als u deze zaken op een rijtje hebt, kunt u op basis van het kavelpaspoort vrij eenvoudig een inschatting maken óf en zo ja, welke kavel past bij uw pakket van wensen en eisen.

Heeft u de financiële middelen om het plan te realiseren?

Voordat u gaat bouwen is het goed om de kosten op een rijtje te zetten. Die kosten bestaan uit drie onderdelen:

  • de grondkosten (de prijs van uw kavel);
  • de bouwkosten van uw woning;
  • de bijkomende kosten (meestal uitgedrukt in een percentage van de bouwsom).

In het plan Heer&Meester bedragen die grondkosten € 378,75 (excl. BTW) per m2.

En met wie gaat u in zee?

Als u zelf gaat bouwen kunt u twee kanten op. U kunt ervoor kiezen om een architect een woning op maat te laten ontwerpen. Een andere mogelijkheid is om een standaard-ontwerp te laten bouwen, een zogenaamde cataloguswoning. Als u een architect inschakelt, kan hij u in contact brengen met één of meer aannemers die u een prijsaanbieding doen. Uw architect is ook de deskundige die kan bepalen of het ontwerp dat u voor ogen heeft past binnen de richtlijnen en randvoorwaarden die de gemeente stelt. Over het algemeen zijn de kosten van een cataloguswoning in eerste instantie lager dan een op maat ontworpen woning door een architect. Als u de cataloguswoning echter aan uw individuele wensen wilt aanpassen, dan verdwijnt doorgaans dat oorsponkelijke prijsvoordeel.

In dat geval kunt u kiezen uit een groot aantal standaardwoningen dat aannemers al 'kant en klaar' op de plank hebben liggen. Aanpassingen aan het ontwerp zijn altijd mogelijk, maar binnen bepaalde grenzen. Bovendien is het traject om uw woning te bouwen veelal korter.
In beide gevallen is het verstandig om u te laten bijstaan door iemand die al eens eerder met het bijltje heeft gehakt. Als u weinig ervaring heeft met bouwen, is het realiseren van uw eigen woning een complex proces dat veel kennis van zaken vraagt – of u nu een architect of een catalogusbouwer inschakelt.